Асансьорът

Навън е кишаво и снежно. Болницата - най-оживеното място през ноември. Пред двата сиви асансьора чакат много хора, Всеки тихо сврян във грижа, Копчетата са отдавна натиснати, те отдавана повикани. Времето минава, Асансьорите не идват, А хората стават все повече. Има от всякакви видове. Малки, баби на колички, баби на легла, хора на краката си, …

Нататък Асансьорът